تولید ملی
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
مدیر ویلاگ
نويسندگان
چگونه می توانیم شاهد شکوفائی کشاورزی درایران باشیم؟

شیوه کاشت سنتی وعدم یکپارچگی زمینهای کشاورزی مانع رشد کشاورزی ونیز زیاندهی محصولات کشاورزی گردیده است. کشاورزی درایران هنگامی شکوفا میشود که با ایجاد تعاونیهای کشاورزی وترویج شیوه کاشت تعاونی موجبات مکانیزاسیون کشاورزی را فراهم نمائیم. زیرا شیوه کاشت بصورت مکانیزه نه تنها موجب افزایش محصولات کشاورزی بلکه موجبات جذب نیروهای کار اموزش دیده را بسمت کشاورزی فراهم می سازد. شیوه کاشت مکانیزه فقط درصورتی حاصل می گردد که کشاورزان درتعاونیهای متعلق به خود گرد آمده وبا کمک ویاری همدیگر مشکلات وموانع رویاروی خودرا ازمیان بردارند. با تلاش وکوشش همه افراد جامعه درجهت بالا بردن فرهنگ شیوه کاشت تعاونی درمیان کشاورزان. شاهدشکوفائی کشاورزی درکشورمان خواهیم شد.




[ دوشنبه 14 فروردین 1391  ] [ 04:29 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

دولت باید در سنگر اول باشد

دکتر«مصطفی اقلیما» جامعه شناس در این باره به خبرنگار ما می گوید: شعار ها وعناوین راهبردی که هر سال از سوی مقام عالی کشور اعلام می شود در واقع یکنگاه عالمانه، کار شناسانه و قابل توجه است ولی کمتر از سوی نهادهای مسؤولبه آن ها توجه می شود که دولت در این باره باید پاسخگو باشد. وی با ذکرمثالی در این باره می گوید: یکی از شعارهای راهبردی کشورمان که به عنوانشعار سال از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد سال پاسخگویی بود اما متاسفانهشاهد بودیم که درسال پاسخگویی هیچکس و هیچ دستگاهی به مردم پاسخگو نبود وامید است در این مقطع ازتاریخ و تاکید رهبری بر کار و کارگر و حمایت ازتولید ملی به اهداف رهبر فرزانه انقلاب برسیم.
به گفته دکتر اقلیمااعلام سال 91به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نشاندهنده اهمیت موضوع و نیاز به کار بیشتر در این زمینه است. البته مردم ما ازآگاهی بالایی برخوردارند و همین مردم بحث حمایت از تولید ملی و کار ایرانیرا قبلا شروع کرده اند و منظور رهبری همکاری مسؤولان برای حل مشکلات آناندر این حوزه است. به گفته وی پارسال تورم 40درصد بود ولی 10 درصد افزایشحقوق داشتیم و می بینیم که همواره مردم و کارمندان از تورم عقب می مانند کهاین موضوع با روح توجه به کارگران و نیروی انسانی مغایرت دارد و باید درسال 91مورد اصلاح قرار گیرد.




[ دوشنبه 14 فروردین 1391  ] [ 04:24 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

عزم ملی برای حمایت از کارآفرینی

اینآسیب شناس اجتماعی و رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران متذکر می شود:تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی یک تکلیف برای همه مسؤولان وکار شناسان است و اگر بخواهیم از بروز بزه ها و آسیب های اجتماعی جلوگیریکنیم لازم است تقویت تولید ملی و حمایت از کارگران و کارآفرینان در قالب یکعزم ملی مد نظر همه قرار گیرد.
به گفته این جامعه شناس، قوه مجریهضامن اجرای این شعار مهم و حیاتی است و رشد تولیدات ایرانی و بی نیازی ازکالا ها و سرمایه های خارجی در گرو امکانات و تسهیلات است و همکاری دولت دراین زمینه با کارآفرینان و کارگران باید با پرهیز از شعارزدگی وارد فازاجرایی شود.
این کار شناس آسیبهای اجتماعی تأکید می کند: همه می دانیمکه بیانات رهبری اول برای مسؤولان است بعد برای مردم، اما خوشبختانه ملتجلو تر هستند. باید به برنامه های مرتبط با کار و تولید داخلی توجه بیشتریشود و دولت و نهادهای مسؤول نباید در این زمینه عقب باشند وزارتخانه هاباید در این زمینه تلاش بیشتر نموده، از آسیب ها جلوگیری و مشکلات را کاهشدهند.




[ دوشنبه 14 فروردین 1391  ] [ 04:23 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

همکاری دستگاه ها برای حمایت از کار ایرانی

مهندس«علی اصغر حسین زاده احتشام» عضو هیات مدیره انجمن کاردانان فنی ساختمان وکارآفرین نمونه به خبرنگار ما می گوید: همکاری مناسب بین دستگاه ها برایحمایت از «کار ایرانی» بزرگترین پیام رهبری برای شکوفایی و پیشرفت است کهلازم است مد نظر همه کارآفرینان باشد.
وی می افزاید: برای صیانت ازحقوق کارگران باید زیرساخت ها را فراهم و تقویت کنیم؛ مثلا اگر دولت به صحتآمار بیکاری که اعلام می کند اطمینان دارد نباید اجرای قانون بیمه بیکاریباعث نگرانی اش شود و باید با حمایت از بنگاههای کارآفرین، مشکل بیکاری راحل کند تا از کار و سرمایه ایرانی پشتیبانی شود.
این کارفرما وکارآفرین حوزه ساختمان و سازه های شهری در این باره خاطر نشان می کند: مثلامقررات ملی ساختمان در سال 90 به درستی اجرا نشد، کارگران برای بیمه مشکلداشتند و مهارت ها در بحث ساخت و ساز نهادینه نشد که حل همه یا بخشی از اینمشکلات می تواند به حمایت از کار منتهی شود. حسین زاده احتشام، نبود امنیتشغلی، باز بودن گمرک بر روی کالا های خارجی نامرغوب و نیز ندادن تسهیلاتکافی به کارآفرینان را از موانع تحقق شعار سال 91دانسته و می گوید:متاسفانه توان شرکت ها دست کم گرفته شده گرچه تولید ملی در حوزه مسکن بیشاز مصرف داخلی است و باید این تولیدات به خارج از مرزهای کشور صادر شونداما شاهد عقد قرارداد با شرکتهای خارجی برای مسکن انبوه در شهرهای جدیدهستیم.




[ دوشنبه 14 فروردین 1391  ] [ 04:23 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

بهاری تازه برای تولید داخلی

«علیرضامحجوب» دبیرکل خانه کارگر نیز در این باره گفته است: در صورت حمایت دولتاز نهادهای کارگری و بها دادن به نیروی انسانی و متخصص، صنعت ایرانی، تولیدملی و کارگر ایرانی را بر تارک اقتصاد منطقه می نشانیم.
وی با صدوربیانیه ای پیام شورانگیز نوروزی رهبری برای کارگران،صنعت گران و همهدوستداران صنعت و کار ایرانی را همچون بهار بارقه امیدی ارزیابی کرده کهنجات بخش صنعت ملی است که متاسفانه اکنون پایمال سیر شرم آور واردات خارجیگردیده است. دبیرکل خانه کارگر افزوده است: باید به صنعت ایرانی، تولید ملیو کارگر ایرانی اهمیت دهیم و این حمایت بی دریغ که بی شک مهم ترین سرمایهملی ماست راهگشای رسیدن به خودکفایی و شکوفایی در نهادهای کار و اشتغالخواهد بود و حمایت رهبری در قالب پیام نوروزی 91 از کارگران و کار آن ها وسرمایه ایرانی باعث بازیابی عزت و شرف دیرینه این کوشندگان خستگی ناپذیرایران است.
به اعتقاد رییس فراکسیون کارگری خانه ملت، تعیین سال 1391به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در شرایط سخت فعلی،روزی نو و نوروزی بهاری را به ارمغان آورده است.
بر این اساس، کارگر وکارفرما در عرصه تولید داخلی از نو خود را خواهند شناخت و این حمایت بیدریغ به سرمایه و کار ایرانی که بی شک مهم ترین سرمایه ملی ماست شکوفایی میبخشد.



[ دوشنبه 14 فروردین 1391  ] [ 04:22 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

رهبرم سید علی، رهبر عالم فرمود: 

از جهاد اقتصادی پر بود میهن ما 

 

سال کارملی و حامی سرمایه خویش 

نام امسال بود، کور بود دشمن ما 

 

پر تلاش و کار باید، ملت بیدار ما 

تا بیاید مهدی و امر کند میهن ما




[ دوشنبه 14 فروردین 1391  ] [ 03:58 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

 

در سال‌های اخیر به بهانه‌های گوناگون از جمله خشکسالی، واردات بی‌رویه محصولات باغی و زراعی، عدم حمایت از کشاورزان، عملا سبب شده تا بسیاری از محصولات کشاورزی از آن سوی مرزها وارد بازارهای داخلی شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال(etedaal.ir)، کشاورزی در کنار کارهای عمرانی همچون راهسازی و ساختمان‌سازی بیشترین میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم را در سطح دنیا به خود اختصاص داده‌ است و بسیاری کشورها از جمله ایالات متحده و فرانسه نظر به اهمیت بخش کشاورزی در تنگناهایی مانند بحران بیکاری و یا رکود اقتصادی ، یکی از راه‌حل‌های خود را تزریق منابع مالی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی قرار داده‌اند.

علی رغم اینکه ایران با داشتن اقلیم‌های متفاوت ظرفیت بالایی در تولید بیش از 90درصد محصولات کشاورزی دارد، اما به دلیل سیاستهای غلطی که از سوی دولت به اجرا گذاشته شد، نارنگی پاکستانی و برنج هندی در شمال کشور، شکر وارداتی در خوزستان و در استان نیشکر هفت‌تپه و فرش چینی در کاشان لطیفه‌هایی بودند که رنگ واقعیت به خود گرفتند.

اکنون که برای سومین سال مقام معظم رهبری اولویت نخست کشور را مسائل اقتصادی تبیین نمودند، سوال جدی از دولت این است که آیا طبق روال دو سال گذشته می‌خواهد کارنامه ناموفقی از خود بر جا بگذارد؟ آیا دولت به این نتیجه رسیده است که بیش از این با لج بازی و هیچ انگاشتن سایر قوا و نخبگان کشور، کشتی اقتصاد کشور را دچار تلاطم سازد؟

اما آنچه مسلما است این است که کشاورزان ایرانی با شرایط فعلی قادر نیستند چرخ کشاورزی ایران را بچرخانند و دولت نمی‌تواند به بهانه پرداخت ماهی 45 هزار تومان یارانه، کشاورزی ایران و هزاران صنعت و میلیون ها فرصت شغلی کشور را در معرض خطر نابودی قرار دهد و تنها دل خود و برخی کوته نظران را با واردات مقطعی و کنترل نه چندان موفق بازار خوش کند، زیرا همانطور که از فرمایشات رهبری و سایر دلسوزان ایران مشخص است، دوران حرف زدن و شعار دادن تمام شده است و برای رفع دغدغه تولیدکنندگان به خصوص کشاورزان زحمت کش دولت باید هر چه سریعتر اقدام عملی کند.
 

به نظر می رسد در سال حمایت از کار و تولید ملی حمایت از برخی اصناف و اقشار همچون کشاورزان و دامداران بایستی اولویت نخست دولت و مجلس  باشد.




[ دوشنبه 14 فروردین 1391  ] [ 03:57 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 1

ضرورت توجه به مسئولیتهای آینده ناشی از حوادث منطقه

منطقه ما و جهان اسلام به شدت در حال تحول است و منطقه شاهد دگرگونیهای بسیار عمیق و گسترده است. شتاب تحولات نیزخیره کننده است.

نقش کشور ما در آینده و پس از به ثمر نشستن تحولات چه خواهد بود؟ سرانجام ،سایر کشورها همچون عراق و افغانستان به حسب اقتضاءات بومی و فرهنگی خود از غرب و نظام های استکباری جداشده و به هویت واقعی اسلامی خود بازخواهند گشت. درآن زمان زمینه های رفع وابستگی آنان به غرب درعرصه اقتصاد توسط چه کسانی باید جبران و جایگزین گردد؟ نیازهای آنان برای آنکه تحت فشار و تحریم قرار نگیرد و از این راه آسیب نبیند چگونه باید برطرف گردد؟ بسترهای ارتباط گرفتن با آنان چیست؟ آیا انقلاب اسلامی ایران که سه دهه زودتر از آنها به پیروزی رسیده است ،مسئولیتی در برابر آنان ندارد و نباید آمادگی های لازم جهت مساعدت به آنها درکشورفراهم گردد؟ این موضوع نیز ضرورتی است که درتعیین سال 90 بانام سال جهاد اقتصادی باید موردنظر قرارگیرد.

همچنین ضرورتهای متعدد دیگری برای نامگذاری سال 90 با عنوان جهاد اقتصادی وجود دارد از قبیل:

- ضرورت مقابله با تحریم ها و خنثی سازی تهدیدها

- ضرورت ارائه چهره ای کارآمد از نظام در همه عرصه ها به ویژه عرصه اقتصادی

- ضرورت تمهید مقدمات برای تحقق اهداف دهه پیشرفت و عدالت

- ضرورت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری




[ دوشنبه 14 فروردین 1391  ] [ 03:54 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

ضرورت کسب قدرت و اقتدار اقتصادی

نقش توان اقتصادی کشورها در پیشبرد اهداف سیاسی و فرهنگی در دنیای معاصر بر کسی پوشیده نیست .بدون اقتدار اقتصادی توجه جهانیان جلب نمیشود،نفوذ ودستیابی به فرصتهای سیاسی و فرهنگی امکان پذیر نیست و عزت ملی ما جامه عمل نمی پوشد.

پیگیری اهداف انقلاب اسلامی در منطقه علاوه بر مایه های معنوی، نیاز به بسترهای اقتصادی دارد. مقابله دشمنان با ما امروزه در عرصه اقتصادی شدیدتر و خطرناکتر است.

تضمین استمرار پیشرفتهای کشور در عرصه های علمی و صنعتی مستلزم توانمندی اقتصادی است. پیشرو بودن ما در عرصه سیاسی و توان دفاعی ،هنگامی تثبیت میشود که قابلیت های اقتصادی آن را پشتیبانی نماید.مردم دنیا در جهان کنونی ،نظامی را مقتدر میدانند که در حل مسائل معیشتی و تأمین نیاز های اقتصادی خود کارآمد و موفق باشد.

نظام مردم سالار اسلامی ما برای الگو بودن والهام بخش شدن باید به رونق اقتصادی که معجزه ی پذیرفتنی وقابل درک برای دنیای معاصر است ،دست پیدا کند.

از این رو یکی از ضرورتهای طرح سال جهاد اقتصادی ، موضوع قدرت اقتصادی و نقش آن در آینده اهداف انقلاب اسلامی است.




[ دوشنبه 14 فروردین 1391  ] [ 03:53 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
وزیر اقتصاد:
تبدیل شعار "تولید ملی" به هدف مشترک
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه گاهی بحث های سیاسی باعث غفلت از اقتصاد می شود، گفت: حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی به هدف مشترک مردم و مسئولان تبدیل شود.

مهر، سیدشمس الدین حسینی نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را شامل راهبرد و رویکرد دانست و گفت: هدف همه مسئولان و مردم باید حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی با تکیه بر کار و سرمایه ایرانی باشد و به هدف مشترک تبدیل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: نامگذاری امسال خیلی مدبرانه است و مقام معظم رهبری برای چندین سال پیاپی شعار سال را در حوزه اقتصاد انتخاب کرده اند که اهمیت توجه به ساماندهی و توسعه اقتصاد ملی را نشان می دهد.

حسینی ادامه داد: در سال های اخیر گاهی حساسیت در حوزه اقتصاد بسیار بالاتر رفته و نباید مواردی مانند مباحث سیاسی ما را از توجه به رونق اقتصاد ملی غافل کند و باید ارتفاع ساختمان و تجارت اقتصاد کشور نسبت به عرصه های دیگر بالا رود.

وی افزود: همه باید در هر جا و هر موقعیت، شعار حمایت از تولید ملی را مورد توجه قرار دهند و حوزه های سیاسی و فرهنگی و رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما نیز ساماندهی و توسعه اقتصادی را در اولویت قرار دهند و تبیین کنند که تولید ملی چیست و چگونه می توان حمایت کرد و آن را توسعه داد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه گاهی بحث های سیاسی خیلی بالا می رود و از اقتصاد غافل می شویم، گفت: معرفی تولیدات و محصولات ملی، تشویق به خرید کالاهای ایرانی، هدایت تقاضاهای داخلی به سمت کالاهای داخلی و اولویت دادن به محصولات کشورمان در شرایط مشابه ما را در تحقق اهداف سال رونق تولید ملی کمک می کند.

حسینی تصریح کرد: همه صنعتگران و تولید کنندگان ایرانی هم به سلیقه و خواسته های خانوارها و شهروندان ایرانی، قیمت و کیفیت محصول توجه کنند، با فناوری بالا و رشد بهره وری؛‌ کیفیت را افزایش و قیمت ها را کاهش دهند و مصرف کننده از خرید محصول پشیمان نشود و تحول قیمت ها با رشد بهره وری ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه برای هرگونه تولیدی به نیروی کار و سرمایه نیاز است، گفت: حمایت از صاحبان سرمایه باید مورد تأکید همه مقامات کشور و همه دستگاه ها و نهادها باشد و نیروی کار ایرانی با نشاط و انگیزه بیشتر برای شکوفایی تولید تلاش کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: همچنین با تلفیق فناوری و دانش و بهره وری و کوشش می توان تولید ملی را ارتقا داد تا سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی را نصیب خود کند.

حسینی افزود: در وزارت اقتصاد از این شعار، حرکت و تولید ملی پشتیبانی می کنیم و در همه بخش های تامین مالی، امور مالیاتی و گمرکی تلاش خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد درباره نقش رسانه ها برای تحقق اهداف شعار امسال، گفت: برخی امور باید تکرار شود که از عهده رسانه های گروهی به ویژه رسانه ملی بر می آید و مخاطب سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی همه ملت بزرگ ایران در سراسر جهان هستند و مهم این است که درک کنیم این شعار به فرهنگ پایدار اقتصادی تبدیل و نهادینه شود و در سال های آتی هم مورد توجه باشد.

وی بر ضرورت شفاف سازی و تبیین تخصصی و عمومی مفاهیم تولید ملی، رونق و شکوفایی اقتصادی، روش های حمایت از نیروی کار ایران، توسعه بازار سرمایه و روش های تامین مالی تاکید کرد و بیان داشت: می توان با تکرار رسانه ای این نامگذاری را به درک مشترک ملی تبدیل و تبیین کرد که ویژگی های تولید ملی چیست و چگونه باید باشد و تولید کننده ایرانی با چه روش هایی می تواند بازارهای داخلی و صادراتی خود را تقویت کند.




[ یک شنبه 13 فروردین 1391  ] [ 05:34 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
 
 

تقویت تولید ملی ، تكلیفی ملی و جمعی در سال 91

تهران – صیانت و حمایت از تولید داخلی در سیاستگذاری سطح كلان كشور به عنوان یك اصل بدیهی و ضرورتی انكار ناپذیر به شمار می آید كه این امر به خصوص در سال 91 با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال جدید با نام سال 'تولید ملی ' حمایت از سرمایه و كار ایرانی ' مورد تاكید قرار گرفت.

1391/01/13 - 11:59

حمایت از تولید ملی اگرچه تا پیش از این یك وظیفه سازمانی محسوب می شد اما با نامگذاری امسال از این پس تكلیفی ملی و جمعی است كه باید با جدیت و پشتكار فراوان توسط همه اركان نظام ، دولت و بخش خصوص مورد توجه قرار گیرد. این امر حتی از سوی قائلان به بازترین اقتصادهای جهان نیز نمود دارد از جمله در بحران اخیر ، آمریكا و اروپاییان تلاش كردند تا با حمایت از تولیدات داخلی خود اقتصاد شان را از بحران خارج كنند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت درباره نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام ' تولید ملی ، حمایت از سرمایه و كار ایرانی ' در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا عنوان كرد: دراین سال باید به چهار ضرورت و برنامه عمده حوزه تولید توجه ویژه داشت .

'مهدی غضنفری ' افزود: در جامعه نیازمند اشتغال پایدار، باید سرمایه گذاری ها به سمت اشتغال پایدار و جلب آنها سوق داده شود.

وی در باره عوامل عمده كه در ضرورت نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی موثر بوده است، گفت: در كشوری كه آمار بیكاری بالا است، برای اشتغال و سرمایه گذاری پایدار، توجه به تولید به عنوان یك ضرورت، نخستین دلیل به شمار می آید.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در بیان دومین دلیل نامگذاری سال جاری نیز گفت: در شرایطی كه به طور مرتب تهاجم قدرت های سلطه علیه كشورمان وجود دارد، انواع تهدیدها و تحریم ها اعمال می شود و دشمنان جمهوری اسلامی ما را در مضیقه قرار می دهند، توجه به تولید داخلی یك ضرورت عمده است.

غضنفری از نقدینگی بالا و سرمایه های سرگردان به عنوان عامل سوم نامگذاری امسال یاد كرد و گفت: در چنین وضعیتی طبیعی است كه برخی به سراغ سفته بازی می روند و به همین دلیل بهترین كار، جهت دادن به نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید است.

وی به موضوع دیگری نیز به عنوان چهارمین ضرورت اشاره كرد و گفت: در كشوری كه فرصت های بی شماری برای سرمایه گذاری وجود دارد، زمینه های فراوانی برای كار كشاورزی، استخراج و فرآوری معدن نیز موجود است و به همین دلیل تكنولوژی و فناوری های نوین باید توسط متخصصان شناسایی و كشف شوند.

غضنفری در بخش دیگری از گفت و گوی خود در پاسخ به پرسش ایرنا كه دولت چه تدابیری برای حمایت از تولید ملی برای سال جاری در پیش خواهد گرفت، عنوان كرد: نخست آن كه باید فضای كسب و كار بهتر از گذشته مورد بازبینی قرار گیرد و دیگر آن كه موانع تولید و تجارت بیش از گذشته برطرف شود.

وی تاكید كرد: از سویی موانع كار و تجارت باید برداشته شود و امكان پیشتیبانی بیشتر ازتولید نیز فراهم شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت این موضوع را نیز گفت كه به طور طبیعی مدیریت واردات از سال قبل شروع شده و به دستور مقام معظم رهبری امسال نیز تداوم خواهد داشت.

وی بر پشتیبانی از صادرات مازاد تولید نیز تاكید كرد و گفت: اگر این موضوع به درستی مدیریت شود، تولید روی دست تولیدكننده نمی ماند.

غضنفری معتقد است سیاست های پولی، مالی و ارزی باید بیش از گذشته در خدمت تولید و تولیدكنندگان قرار گیرد و جهت گیری اصلی بانك ها نیز باید پشتیبانی كامل از تولید باشد.

وی در بخش حمایت های مردمی از تولید ملی گفت: باید بنگاه های كوچك آماده ادغام با بنگاه های بزرگ باشند واز سویی تحت یك برند (نشان تجاری) بزرگ تولید، قابلیت بیشتر پیدا كنند و در واقع قیمت تمام شده خود را به حداقل برساند و مرتبا كاهش قیمت تمام شده رصد شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تاكید بر این كه، كیفیت تولید باید به طور دایم مورد توجه تولیدكننده قرار گیرد و سرمایه كوچك از طریق تولید و بورس به سمت تولید سوق داده شود، افزود: باید برای مصرف كالاهای داخلی فرهنگ سازی و این موضوع به عنوان یك ارزش واقعی مطرح شده و جدی گرفته شود.

وی تصریح كرد: از همه مهمتر این كه همه دستگاه های كشور باید بخشی از برنامه های خود را در جهت حمایت از تولید مشخص كنند كه دراین عرصه وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، بانك مركزی و بانك ها باید برنامه های پشتیبانی خود را از تولید و تولید كننده ارایه كنند.

به گفته وی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری با تاسی به رهنمودهای مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود استراتژی این وزارتخانه را نهایی خواهد كرد.

غضنفری با بیان این جمله كه، همه آماده نهایی كردن برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم، تصریح كرد: دراین راستا دو وزارتخانه صنعت و جهاد كشاورزی به عنوان متولیان حوزه تولید صنعتی و كشاورزی نقش مهمی را بر عهده دارند.

وی به بیان آماری نیز در خصوص وضعیت ایران در حوزه تولید پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران بیست و پنجمین صادركننده برتر جهان به شمار می آید، بنابر این ظرفیت های بالایی برای بهتر شدن وضعیت كنونی وجود دارد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان این كه، ایران در فهرست 20 كشور جهان در تولید برخی صنایع مادر همچون فولاد، مس، خودرو و غیره قرار دارد، گفت: رتبه سی ام صادركننده مواد غذایی نیز متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به تكمیل پروژه های نیمه تمام صنعتی، معدنی و تجاری نیز اشاره ای كرد و گفت: برآن هستیم تا این پروژه ها را با استفاده از منابع بانكی به پایان برسانیم.

وی تخصیص سرمایه در گردش برای كارخانجات با ظرفیت پایین تر را نیز مورد تاكید قرار داد و افزود:باید در اختیار گذاشتن ارز برای تامین مواد اولیه در اولویت باشد.

همچنین قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت معتقداست : با اتخاذ سیاست های حمایت از تولید می توان به توسعه و توانمند سازی بنگاه های تولیدی و تجاری و افزایش بهره وری پرداخت .

' فریدون احمدی ' در گفت وگو با ایرنا افزود: با تكمیل طرح های نیمه تمام علاوه بر ایجاد مزیت های رقابتی زمینه اشتغالزایی بیشتر فراهم می شود.

از نظر این مقام مسئول در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، حمایت از تولید صادرات گرا موجب پایداری اقتصاد كشور می شود.

عضو هیات مدیره سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی یكی از نكات برجسته‌ در برنامه‌ریزی‌های كلان كشور، رسیدن به اقتصاد متنوع و پویا در افق 1404 دانست و گفت : با چنین رویكردی، فعالیت صنعتی كشور نیازمند تغییر رویه‌های سنتی تولید و تجارت متناسب با روند روبه رشد سریع انتظارات مشتریان داخلی و خارجی است .

'مهدی فتح اله ' در گفت وگو با ایرنا افزود: به نظر می‌رسد تلاش‌های نوآورانه صنعتی و ایجاد ظرفیت انتقال فناوری جدید به عنوان محركی در رشد كمی و كیفی تولیدات صنعتی باید بیشتر مورد توجه باشد بر این اساس اشاره مقام معظم رهبری به نام گذاری سال 91 به سال حمایت از تولید حاكی از نگاه ملی و همه جانبه ایشان و ضرورت دستیابی به عزم و اراده ای جمعی و مشاركت همه دستگاه ها در راستای تحقق هدف مورد اشاره است.

وی تصریح كرد: بدون شك با حمایت ، هدایت و تشویق تولید و سرمایه گذاری بنگاه‌های صنعتی كشور در جهت ارتقاء ظرفیت‌ نوآوری و فراهم‌آوردن زمینه‌های توسعه كارآفرینی صنعتی و همچنین نوسازی صنایع در استفاده بهینه از انرژی نقش انكارناپذیری در رسیدن به این هدف بزرگ ایفا می‌نماید.

فتح اله افزود: آنچه روشن است با حمایت موثر از تولیدات داخلی و توسعه سرمایه‌گذاری جذب قابلیت‌های فناوری‌های پیچیده و جدید در هر صنعت فراهم می‌شود كه در نهایت شاهد رشد ظرفیت تولید، كاهش هزینه، افزایش كیفیت و ماندگاری كالا در بازارهای جهانی و خلق مزیت‌های نسبی در اقتصاد كشور خواهیم بود.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاكید كرد: شواهد موجود مؤید این نكته است كه توانمندی های نهادی برای تولید صادراتی، نیازمند توجه بیشتر می‌باشد .

وی ، اتخاذ سیاست های حمایتی هدفمند برای ارتقای توانمندی دانش و نوآوری صنایع كارخانه‌ای و تولیدات كشور، ترویج و ترقی خلاقیت‌های مورد نیاز در بخش تولید ،حمایت و مساعدت از تجاری كردن دارایی های فكری ایجاد شده در مؤسسات تحقیقات صنعتی ، ارتقاء سیستم نوآوری ملی صنعتی ، قابلیت كارآفرینی و آموزش های پویای صنعتی كشور را از جمله راهكارهای حمایت از تولید ملی برشمرد .

فتح اله تصریح كرد : بهبود فضای رقابت داخلی ، اتخاذ سیاست های هدایتی و حمایتی با هدف ایجاد انگیزه برای بهبود سرمایه‌گذاری در نیروی مورد نیاز صنایع ، استفاده ازنخبگان و كارآفرینان صنعتی ، ایجاد بانك اطلاعات شاخص‌ها و نماگرهای مربوط به مدیریت و ظرفیت تولید به صورت یكپارچه ، عارضه‌یابی در خصوص عدم تمایل شركت‌ها و موسسات تولیدی كشور به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه منجر به تحقق اهداف تولید صادراتی می شود.

وی افزود: استفاده از تجربه كشورها در زمینه نقش آفرینی تحقیق و توسعه در حمایت از تولید و پیشرفت صنعتی ، ایجاد شبكه بین‌المللی تحقیقات بازاریابی در خارج كشور ، ارایه رهنمودهای صادراتی به ویژه كانال‌های توزیع ، ترجیحات و سلایق مشتریان خارجی به شركت‌های تولیدی و صادراتی ، ایجاد چتر حمایتی و هدایتی موثر برای تولیدات صنایع نوظهور با ارزش افزوده بالا و صادراتی، تسهیل تامین مالی برای ایجاد شركت‌های جدید و درحال رشد تولیدی و صادراتی زمینه تحقق اهداف برنامه ای سال تولید ملی را فراهم می كند.




[ یک شنبه 13 فروردین 1391  ] [ 05:33 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
عضو شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به نامگذاری سال 91 به عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، یادآور شد: برای تولید ملی باید علم خود را نافع کنیم به این معنی که از تولید صرف مقاله به تولید محصول دانش بنیان برسیم.
به گزارش مشرق ؛ دکتر سیدحمید جمال الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از نگاه نخبگان تولید ملی به معنی هدف گذاری نهایی در پژوهش است چرا که تولید ملی می تواند به یک معیار خاص در ارزیابی فعالیت های علمی بدل شود.

وی افزود: برای حرکت به سوی تولید ملی باید از مقاله محوری به سمت خدمت محوری حرکت کرد که در این راه خدمت می تواند کار و یا تولید محصول مبتنی بر دانش و فناوری باشد. در واقع تولید ملی به معنی توانایی تجاری سازی محصولات ناشی از مقالات است.

جمال الدینی اظهار داشت: همانطور که ما موضوعی به عنوان "علم نافع" در روایات داریم باید این موضوع را هم مورد توجه قرار دهیم که از مقالات ، محصول بدست بیاوریم. در حال حاضر در  بسیاری از کشورهای پیشرفته مطالعاتی در این زمینه انجام شده که این موضوع را دریافته اند که تعداد مقالاتی که در این کشورها چاپ شده با هدف گذاری نهایی آنها که ارائه یک خدمت و یا تولید یک محصول بوده، همخوانی نداشته است، از همین رو باید راهکارهایی در این زمینه اندیشید.

عضو شورای عالی استعداد درخشان وزارت بهداشت با اشاره به راهکارهایی که برای تحقق این موضوع در میان دانشگاهیان وجود دارد، گفت: مهمترین راهکار در این بخش شفاف شدن اولویت ها در حوزه های علم و فناوری است. در واقع تولید ملی یا ارائه خدمت وقتی می تواند در بازار رقابتی حضور پیدا کند که اولویت های تولید بر اساس نیازها تعیین شده باشد.

وی افزود: در این میان یکی از اولویت هایی که می توان به خوبی از آن بهره برد، سرمایه گذاری در فناوری های جدید است که می توان با سرمایه کم، خروجی زیادی داشت.

جمال الدینی اظهار داشت: اعطای گرانت پژوهشی یا وام های کم بهره به تیم های متشکل از متخصصان مختلف که بتوانند در مراکز رشد فعالیت کنند، تقویت مراکز رشد و پارک های علمی تحقیقاتی برای اینکه محققان بتوانند ایده های منتج از مقالات را به خدمت یا محصول تبدیل کنند و اجرایی شدن و تقویت شرکت های دانش بنیان بر اساس برنامه ریزی و حسابرسی تعهدی نیز از جمله این راهکارها است.

وی با اشاره به ایجاد و گسترش مراکز تحقیق و توسعه در تمام واحدهای اجرایی و تولیدی خاطرنشان کرد: در صورتی که این مراکز در دستگاههای مختلف ایجاد شود به خوبی می تواند تولید محصول و خدمات را پیش ببرد. در حال حاضر شرکت های بزرگ دنیا در حوزه فناوری بیشترین بهره از وجود این واحدها می برند چرا که این واحدها وظیفه شناسایی نیازها را برعهده دارند و به روز آن را پاسخ می دهند. این واحدها با دانشگاهها و پژوهشگاهها ارتباط دارند و محصولات مورد نیاز را سفارش می دهند و به این ترتیب به چرخه ایده تا محصول کمک می کنند.

عضو شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: تشکیل مجموعه هایی که به صورت متمرکز برای امور بازرگانی و بازاریابی محصولات دانش بنیان فعالیت کنند نیز می تواند به تولید ملی کمک کند.

وی با اشاره به لزوم بازبینی نیازهای تربیت نیروی انسانی برای جهت دهی به تولید ملی گفت: یکی از مقوله های مهم در تولید ملی، در کنار ابزارهای فیزیکی، نیروی انسانی است. نیروی انسانی نیز به دو گروه توانمند و معمول تقسیم می شوند. این موضوع نقطه قوت کشور ما است که نیروی انسانی توانمندی داریم اما این موضوع  نیاز به یک بازبینی مجدد دارد تا بتوانیم با آموزش این نیرو آن را در جهت تولید ملی و ارائه خدمات به صورت تخصصی توانمند کنیم.

جمال الدینی اضافه کرد: در واقع باید بتوانیم نیروی انسانی را بر اساس نیاز کشور خودمان تربیت کنیم و در این راه می توان به صورت بالفعل از دانشمندان ایرانی که در خارج از کشور حضور دارند و یا دانشمندان غیر ایرانی که بتوانند به انتقال تکنولوژی به ایران کمک کنند، بهره بگیریم.

وی با اشاره به اینکه بسترهای لازم جهت شناسایی، حمایت و هدایت نخبگان و استعدادهای درخشان در چند سال اخیر ایجاد و قوانینی نیز به این منظور تدوین شده است، گفت: با توجه به اینکه این قوانین بیشتر بر مبنای پارامترهای آزمونی بوده، امید می رود در بازبینی اسناد بالادستی نخبگان و دانشگاهیان مبنای ارتقای علمی و سطح نخبگی بر مبنای توانایی این افراد در تولید ملی یا ارائه خدمت بدل شود.



[ یک شنبه 13 فروردین 1391  ] [ 05:32 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
 
 

تولید ملی به ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع و كاهش نرخ تورم منجر می شود

زنجان - یك استاد دانشگاه با بیان اینكه در صورت تحقق پیام سال در عرصه های مختلف كشاورزی، صنعتی، خدماتی، علمی و غیره در حد مطلوب تولید ملی رونق می یابد، گفت: تولید ملی می تواند به ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع و كاهش نرخ تورم منجر شود.

تولید ملی به ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع و كاهش نرخ تورم منجر می شود

'نبی اله محمدی' روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به نامگذاری امسال به نام 'تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی'، جهاد اقتصادی را بخش مهمی از مسئله تولید ملی دانست و افزود: هدفمندی سرمایه های سرگردان، افزایش كیفی زندگی، رونق تجارت خارجی و به تبع آن سود اقتصادی و توسعه اقتصادی از دیگر نتایج مهمی است كه در صورت تحقق شعار امسال به وجود می آید.

وی با بیان اینكه با تحقق پیام نوروزی رهبری امسال اقتدار اقتصادی در جامعه حاصل می شود، تأكید كرد: قطعاً تحقق پیام سال موجب یك نوع استقلال كامل اقتصادی و بدون تردید موجب آن خواهد شد كه ایران بتواند بر چالشهایی كه دشمنان ایجاد كرده به ویژه به تحریم های اقتصادی غلبه كند.

این استاد دانشگاه، بحث تحریم های بین المللی را یكی از دلایل اصلی اتكای مردم ایران به خود عنوان و تصریح كرد: تحقق شعار سال موجب استیلا و پیروزی ملت ایران در قبال چنین تحریم هایی می شود.

محمدی، با اشاره به تأكید آموزه های دینی مبنی بر حمایت از تولید، كار و سرمایه خاطرنشان كرد: واضح است كه اسلام جامعه ای متكی به خود می خواهد و نمی پسندد ملت مسلمان زیر دست بیگانگان باشد.

وی تأكید كرد: مسلماً دستیابی به استقلال و عزت با شعار به دست نمی آید و خداوند در آیه 11 سوره رعد نیز چنین فرموده كه 'به راستی خداوند سرنوشت هیچ قومی را عوض نمی كند مگر اینكه خودشان در ضمیرشان دارند تغییر دهند'.

محمدی افزود: مسلمانان و به ویژه ملت ایران به تبع از آیه فوق و نیز با تبعیت از منویات مقام معظم رهبری با برنامه ریزی های لازم به خود كفایی دست می یابد و امید است با ایجاد نگرش مثبت به تولید ملی مطابق تعالیم اسلامی بتواند در رفع نیازهای جامعه در جهت افزایش صادرات گامهای ارزشمندی بردارد.

محمدی ابراز داشت: به نظر می رسد تحقق پیام امسال به شكل مطلوب مستلزم انعطاف پذیری قوانین و مقررات و تغییر برخی ساختارها در قالب نظام ارزشمند در جهت حمایت از تولید و حمایت از سرمایه و همچنین حمایت از نوآوری ها و فعالیتهای كارآفرینانه و ایجاد خودباوری ملی و خلاقیت در عرصه تولید ملی می باشد.

به گفته وی، تلاش و همت مضاعف همگانی جهت مشاركت بر تولید ملی و توسعه و همچنین یك حركت جهادگونه از طرف مردم عزیز با همكاری بخش عمومی و خصوصی از رموز تحقق تولید ملی و توسعه و چگونگی وقوع آن قلمداد می شود




[ یک شنبه 13 فروردین 1391  ] [ 05:32 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

بايد براي حمايت از توليد ملي فضاي بازار رقابتي شود

رييس شوراي رقابت تاكيد كرد كه با حمايت از توليد ملي حجم واردات كاسته مي‌شود و يا حجم صادرات آنقدر زياد مي‌شود كه از واردات پيشي مي‌گيرد.

جمشيد پژويان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اين‌كه براي حمايت از توليد ملي بايد ناكارآمدي‌هاي اقتصاد كشور در سطح تخصيص منابع برطرف شود، گفت: همه نگراني‌هايي كه در كشور تكرار مي‌شود مانند تورم و مسائل اقتصاد كلان، از زيرساخت‌ها و مسائل اساسي و كليدي در حوزه‌ي تخصيص منابع ناشي است.

او با بيان اين‌كه مشكل بيكاري و تورم را ميتوان فقط با افزايش توليد ملي و رشد با دوام آن حل كرد، افزود: اگر سياست‌هاي هدفمندي يارانه‌ها در جهت تغيير ساختار توليد باشد و بتواند تكنولوژي توليد را طوري تغيير دهد كه كيفيت بالا و هزينه‌ي پايين به همراه داشته باشد، هدف حمايت از توليد ملي محقق شده است.

پژويان با بيان اين‌كه اين اقدام بايد تحت نظر اقتصاد‌دانان صورت بگيرد، گفت: بعضي حمايت‌ها صنايع ما را تنبل كرده و نگذاشته كه سرمايه‌گذاري مجدد براي داشتن تكنولوژي برتر صورت بگيرد، از سوي ديگر وقتي شرايط مانند ارزان‌ بودن انرژي در كشور باعث شده كه يك تكنولوژي سال‌هاي طولاني در كشور استفاده شود.

به گفته‌ي او، نبودن رقابت در جامعه توليدي كشور نيز باعث شده كه اين فضا ثابت باقي بماند، بنابراين براي حمايت از توليد ملي بايد فضاي بازار رقابتي شود.




[ یک شنبه 13 فروردین 1391  ] [ 05:30 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

 
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه دشمن امروز انسجام ملی و وحدت را مورد هدف قرار داده است، گفت: گروه ها و شخصیت ها سیاسی نباید بر هم زننده وحدت در جامعه باشند و انسجام ملی باید امروز به عنوان یک موضوع جدی مورد توجه همگان قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نامگذاری سال جدید و همچنین فرمایشات مهم مقام معظم رهبری در ابتدای سال در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) گفت: بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای سال 91 و انتخاب شعاری برای امسال برخاسته از یک نگاه و تحلیل دقیقی است که ایشان هر سال از مسایل، ضرورت‌ها و نیازهای کلی کشور دارند و براساس آن این شعار محوری را انتخاب می‌کنند.

وی در ادامه افزود: به اعتقاد من انتخاب شعار "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" بعد از سال جهاد اقتصادی در ادامه برنامه‌هایی است که در سالهای گذشته داشتیم.

سبحانی نیا با اشاره به جامع بودن شعار امسال اظهار داشت: در شعار امسال هم بحث خودکفایی و هم تامین نیازهای داخلی کشور تامین و تضمین شده است و از طرفی می‌توان از آسیب پذیری تولیدات داخلی جلوگیری کرد و زمینه اشتغال برای کارکنان و کارگران را فراهم و نهایتاً‌ از سرمایه ملی و سرمایه گذاران بخش خصوصی دفاع و حمایت کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: از جمله شعارهای محوری و مورد نیاز امروز همین مسئله اشتغال است که به عنوان یکی از معضلات کشور به حساب می‌آید و تنها راه حل این مشکل نیز ایجاد فرصت شغلی با حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.

وی یکی از راه‌های حمایت از تولید ملی را جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، صدور ارز و واردات کالاهای بی‌کیفیت و ارزان قیمت و بدون کیفیت به داخل کشور خواند و افزود: با چنین نگاهی رهبری بحث خودباوری علمی را در دل این شعار مد نظر قرار دادند.

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره فرمایشات مهم رهبری در ابتدای سال در حرم امام رضا(ع) گفت: دستاوردها، توانمندی‌ها و پیشرفت‌هایی که ایشان در سخنرانی خود مطرح کردند بسیار مهم است و برخی با سیاه نمایی و زیر سؤال بردن این خدمات به نظام و مردم ظلم می‌کنند.

سبحانی نیا خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به ضعف‌هایی که در برخی زمینه‌ها دارد اما در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان به لحاظ تکنولوژی و پیشرفت علمی جلوتر است.

وی همچنین در خصوص تهدیدات اخیر کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت:‌این تهدیدها از اول انقلاب بوده و امروز هم ادامه داد اما طبیعی است موفقیت امروز کشور ما قابل مقایسه با گذشته نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: یک روز ما به حداقل‌ها نیاز داشتیم و دشمنان حاضر نبودند این نیازها را برطرف کنند اما امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایطی است که در خیلی از زمینه‌ها خودکفا شده و می‌تواند تامین کننده سایر کشورها نیز باشد.

وی با اشاره به تهدیدهای رژیم صهیونیستی اظهار داشت: این تهدیدها بیشتر شبیه یک بلوف سیاسی و جنگ روانی است و دشمنان می دانند که جرات هیچگونه اقدامی علیه ایران را ندارد.

سبحانی نیا گفت: امروز در شرایطی نیستم که دشمنان بخواهند تیری را در تاریکی رها کرده و فرار کنند بلکه در صورت هرگونه اقدامی منافع آنها در تمام دنیا به خطر خواهد افتاد و پاسخ آنها را متناسب با هر گونه تهدید و یا اقدامی خواهیم داد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم وحدت و یکپارچگی میان گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی کشور اظهار داشت: همان طور که سه عامل وحدت، مکتب و رهبری در پیروزی انقلاب موثر بود بدون شک امروز هم این سه عامل اصلی در پیشبرد اهداف و مسیر انقلاب نقش اصلی را خواهند داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اینکه دشمن امروز انسجام ملی و وحدت را مورد هدف قرار داده است، گفت: گروه ها و شخصیت ها سیاسی نباید بر هم زننده وحدت در جامعه باشند و انسجام ملی باید امروز به عنوان یک مسئله جدی مورد توجه همگان قرار بگیرد



[ یک شنبه 13 فروردین 1391  ] [ 05:30 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 59 ::      <   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   >  

درباره وبلاگ


آمار سایت
كل بازديدها : 359110 نفر
كل مطالب : 912 عدد
تعداد کل نظرات: 32 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : یک شنبه 2 آبان 1395 
امکانات وب